هاست میزبانی

با 7 روز ضمانت عودت وجه

200 مگابایت SSD
 • فضای میزبانی 200 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 3 عدد
 • دیتابیس 3 عدد
 • اکانت ایمیل 3 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
500 مگابایت SSD
 • فضای میزبانی 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 5 عدد
 • دیتابیس 5 عدد
 • اکانت ایمیل 5 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
1 گیگابایت SSD
 • فضای میزبانی 1024 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 8 عدد
 • دیتابیس 8عدد
 • اکانت ایمیل 8 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
2 گیگابایت SSD
 • فضای میزبانی 2048 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 10 عدد
 • دیتابیس 10 عدد
 • اکانت ایمیل 10 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
5 گیگابایت SSD
 • فضای میزبانی 5120 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 15 عدد
 • دیتابیس 15 عدد
 • اکانت ایمیل 15 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
10 گیگابایت SSD
 • فضای میزبانی 10240 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 20 عدد
 • دیتابیس 20 عدد
 • اکانت ایمیل 20 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
20 گیگابایت SSD
 • فضای میزبانی 20480 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی 30 عدد
 • دیتابیس 30 عدد
 • اکانت ایمیل 30 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته
نامحدود SSD
 • فضای میزبانی نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت اضافی نمحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • پشتیبانی 24/7ساعته در هفته