شرکت پتروآذر

متن شرکت پترو آذر

  • متن ساختگی پترو آذر
  • پروه معماری پترو آذر
  • شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز
  • دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت
  • شناخت فراوان جامعه و متخصصان

متن ساختگی شرکت پترو آذر

متن پترو آذر

 

تاریخ اجرا : مهر 1392
محل اجرا : شرکت طنین وب آرتا
ارزش پروژه : 2 میلیون تومان
سایت شرکت سرمایه گذار : www.petroazarco.com
logo-samandehi